Veke:

Dato:

Prøve og steg:

Prøvetype:

37

Onsdag 11. september

Lesing 5., 8. og 9. steget

Papirprøver

38

16.–20. september

Engelsk 5. steget

Elektroniske prøver

39

23.–27. september

Engelsk 8. steget

Elektroniske prøver

42

14.–18. oktober

Rekning 5. steget

Elektroniske prøver

43 og 44

21. oktober til 1. november

Rekning 8. og 9. steget

Elektroniske prøver