Hva har de gjort, og hva kan vi lære? 45 min foredrag basert på Distriktssenterets ferske erfaringsrapport «verdiskaping basert på natur og kulturressursene». Rapporten er særlig opptatt av kommunens rolle i å legge til rette for «den brede verdiskapinga» som rapporten viser til.  Vi håper på innspill og diskusjon etterpå!

Lyngenfjorden blir sertifisert som bærekraftig reisemål i løpet av høsten, som det første i Nord-Norge. Visit Lyngenfjord og reiselivsnæringa er i førersetet, men det dreier seg om mye mer enn «reiseliv» alene: Det dreier seg om positiv lokalsamfunnsutvikling der hensyn til natur, kultur, miljø og sosiale verdier også legger grunnlaget for økonomisk vekst. Kan ei bærekraft sertifisering koblet til reiseliv blir vår brekkstang til et samlet fokus på bærekraftig utvikling? Hva kan vi oppnå med det, og hvordan gjør vi det konkret?

Vega begynte arbeidet i med å ta utgangspunkt i de unike ærfugl- og duntradisjonene som var i ferd med å dø ut. De utarbeidet en reiselivsstrategi med visjon «å gjøre Norge stolt av Vega» der en av målsetningene var å oppnå verdensarvstatus. Det fikk de i 2004. I dag er ærfugl bestanden mer enn tredoblet og antall tilreisende har økt fra 5000 til over 40 000 per år.

Røros fikk verdensarvstatus i 1980 koblet til den historiske gruveindustrien. Nå er det særlig satsing på lokal mat med «Lokalmathovedstaden Røros» som er hovedfokus. Kobling mellom mat, kulturarrangement og reiseliv er en viktig del, og satsinga har gitt flere arbeidsplasser i landbruket ved at bøndene er med på eiersiden i prosjektet.

Lysefjorden har gjennom selskapet Lysefjorden Utvikling samlet kommune og fylkeskommune i et felles selskap for arbeid med tilrettelegging og næringsutvikling.  Aktuelt i dag «Lysefjorden rundt», et prosjekt for å ta større del av området i bruk som reisemål. Stiftelsen Preikestolen, etablert 1993, har til formål bla å legge til rette for parkering for alle gjester og ivaretakelse av sti og sanitære forhold. Inntekter er basert på parkeringsavgift.  

Lom har lange tradisjoner på å være et besøksmål, og har arbeidet bevisst ut fra at de er en naturkommune. Vel 60% av arealet er vernet enten som nasjonalpark, landskapsvernområde eller nasjonalpark. Kommunen har tatt ei avgjørende rolle for i å se på vern som en fordel og ikke et hinder for utvikling.

Roar Vangsnes og Torbjørn Wekre fra Distriktssenteret inviterer til erfaringsutveksling og debatt, hjertelig velkommen til alle!  

Arrangementet er i samarbeid med Storfjord kommune og Visit Lyngenfjord.