Storfjord kommunestyre har vedtatt at gebyrene for vann og avløp skal reduseres i 2015.

Vann og avløp er selvkost-poster i budsjettene, og skal derfor ikke faktureres utover de kostnader som løper på disse. Forbruket i 2014 gav mulighet for å redusere årsgebyrene i 2015.

For vanngebyret gir dette en reduksjon på 20% i forhold til 2014.
For avløpsgebyret gir dette en reduksjon på 10% i forhold til 2014.

Reduksjonen gjelder fra 01.01.2015.

 

Har du spørsmål angående de kommunale gebyrene?
Kontakt plan- og driftsetaten ved Bente Høiseth
bente.hoiseth@storfjord.kommune.no
tlf. 77 21 28 26