Prisen skal belønne skoler som har likeverd og inkludering i sin tilnærming i læringsmiljøet. Skolen og bygda Skibotn har lange tradisjoner i å inkludere ulike kulturer og språk som.en naturlig del av sitt virke. Skibotn skole har vært et internat for fornorskning av det kvenske og det samiske på slutten av 1930- tallet. Skolen har i flere år hatt skilting inne i skolebygninga på tre språk og har den største prosentvise andelen finskelever i landet. Skolen har videre gjennom aktivt samarbeid med Skibotn mottak, utarbeidet gode rutiner for inkludering av elever fra mottaket inn i skolen og samarbeider også tett med Storfjord språksenter om aktiviteter knyttet til det historisk flerkulturelle Nord Troms.

Prisen er på kr. 250 000.