Dette er tilbudet:

  • Grunnleggende regnskap og analyse
  • Organisasjonsteori og ledelse
  • Ledelsesteori og personalledelse
  • Prosjektstyring.

Alle fire emner er på 10 studiepoeng, og har oppstart til høsten og går over ett semester.

Disse emnene kan tas enkeltvis, eller innpasses i årsstudium Bedriftsøkonomi, årsstudium Ledelse og Prosjektledelse og følges opp med oppstartsamling, veiledning og eventuell lokal eksamen (Nord-Troms modellen)

«Organisasjonsteori og ledelse» er delemne i både Bedriftsøkonomi og i Ledelse.

«Prosjektstyring» er delemne i både Ledelse og i Prosjektledelse.

For mere informasjon om hvert enkelt emne, Nord-Troms modellen samt hvordan du søker, se vår hjemmeside www.ntss.no.