Kommunen har gjennom forskriften åpnet for at lokale arrangører av dansegallaer, julebord, påmeldingsfester, mc-treff, caravantreff, konserter, festivaler m.v., selv kan søke om skjenkebevilling ved enkeltanledning. Hittil har man måttet benytte eksisterende bevillingshavere i kommunen (bl.a. Hatteng Grill).

Vilkåret er at ansvarlig skjenkestyrer og stedfortreder for skjenking av øl, vin og brennevin er over 20 år, og har kjennskap til alkoholloven med sentrale forskrifter. Det kreves ingen spesiell dokumentasjon på denne kunnskapen eller bestått kunnskapsprøve.

Søknaden må sendes kommunen seks (6) uker før selve arrangementet. Søknaden skal deretter sendes Politiet/Lensmannen til uttalelse før kommunen avgjør søknaden. Benytt elektronisk søknad på kommunens hjemmeside.

Bevillingsgebyret er satt til kr. 290,- pr. gang i 2014. Denne avgiften vil bli fakturert fra kommunen i etterkant av innvilget søknad.

Forskriften er sendt Norsk Lovtidend til kunngjøring. Forskriften kan fås ved henvendelse til kommunen