27.04.2018

Kokepåbudet kan oppheves fra kl. 08.00 lørdag 28.04.2018. UV-verdien er nå innenfor godkjent nivå. På grunn av at vi har vann i ledningsnettet som ikke er forsvarlig renset, kan ikke kokepåbudet oppheves før i morgen tidlig. Vi ønsker alle våre abonnenter en riktig god helg uten kokepåbud.

 

17.04.2018

Kommunen må innføre kokepåbud for vann til drikke og matlaging for abonnenter ved Elvevoll/Rasteby vannverk. UV-bestrålingen er ikke god nok. Det vil gjøres tiltak for å undersøke om det er en klar årsak til problemet, men vi vet at våren er en utfordrende tid for vannverk som tar sitt vann fra elver. Det vil gis ny melding når påbudet kan oppheves. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

Som dere kanskje kjenner til så er kommunen i prosess med å få byttet ut UV-anlegget på Elvevoll. Det eksisterende anlegget er en del år gammelt og det finnes i dag UV-anlegg som sikrer bedre UV-bestråling enn dagens anlegg. Med det nye anlegget på plass så tror vi at det vil bli færre tilfeller av kokepåbud pga. lav UV-bestråling. Kommunens plan er at dette arbeidet skal gjøres ferdig i løpet av 2018.