Hun har oppgaver innen kommunens jordbruk, skogbruk, fiske- og utmarksforvaltning, herunder motorferdselssaker og viltforvaltning.

Hun er 29 år, og kommer fra Storfjord. Hun har en bachelor i Utmarksforvaltning, samt et årsstudium i Natur- og kulturminneoppsyn, fra Nord Universitetet.