Departementet vil i løpet av høsten komme tilbake med nærmere informasjon om søknadsrunden 2016. Det er foreløpig ikke åpnet for innlevering av nye søknader.

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget.