Det bygges en skjermet avdeling med 9 plasser, heldøgns tjeneste til personer med demens. Nybygget er i en etasje på 730 m2, i tillegg til en forbindelseskorridor med det øvrige sykehjemmet på 112 m2

Bygget vil inneholde 9 beboelsesrom med bad, kjøkken med stuer/oppholdsrom, kontor, lagerrom og rengjøringsrom

I sammenheng med bygget  skal det etableres et tilrettelagt uteområde som en sansehage. Avdelingen er innflyttingsklar etter sommerferien.

Prosjektet er en totalentreprise og det er Peyma Entreprenør AS fra Alta som har oppdraget. Prosjektleder for Peyma Entreprenør AS er Trine Thomassen

Prosjektet ledes fra Storfjord kommune av Styringsgruppe bestående av Maar Stangeland, Silja Mattila, Anne Dalheim, Knut Jentoft, Anne Rasmussen og Torbjørn Tuoremaa fra adm. Byggeleder for prosjektet er BAKS AS ved Bernt Døhl og Bjørnar Elvemo