Storfjord kommune
    
Helse- og omsorgsetaten

   

 

Til brukere av kommunal pleie- og omsorgstjenester

 

Nye betalingssatser for kommunale pleie- og omsorgstjenester i 2016

I kommunestyremøtet den 10. desember 2015 ble det vedtatt nye satser for praktisk bistand (hjemmehjelp), og andre kommunale pleie- og omsorgstjenester.
De nye satsene vil gjelde fra 01.01.2016.


Egenbetaling praktisk bistand (G = kr 90 068,-):

  Inntekt pr. år:

  Nye satser:

  Inntil 2G                                (180 136)

190,-

  2 – 3 G                  (180 136– 270 204)

883,-

  3 – 4 G                  (270 204– 360 272)

1 452,-

  4 – 5 G                  (360 272– 450 340)

1 697,-

  Over 5 G                           (450 340 ->)

2 580,-

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kroner 297,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

 

Trygghetsalarm:   kr 282,00  pr. måned
Matombringing:    kr 103,00  uten dessert
                             kr 116,00  med dessert

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.