I forbindelse med overgang til ny telefon løsning har Nord-Troms Museum fått nytt telefonnummer.

Hovednummer: 97 55 83 30.
Direktenummer:
Sentralbord / Mary-Ann Gustavsen 97 55 83 30
Bestyrer / Rune Sundelin 97 55 83 31
IT-Ansvarlig / Trond-Ove Holmgren 97 55 83 32
Snekker / Jon-Arild Andersen 97 55 83 33
Avdeling Skjervøy / Nina Einevoll 97 55 83 34
Avdeling Kvænangen / Toril Paulsen 97 55 83 35
Avdeling Storfjord / Solveig Bråstad 97 55 83 36
Avdeling Kåfjord / Åse Grønnbakk 97 55 83 37
1. Konservator / Gørill Nilsen 97 55 83 38