Politi- og lensmannsetaten overtar sekretariatsfunksjonen for forliksrådene fra 1.1.2006. Administrativt ansvar for forliksrådene vil bli flyttet fra den enkelte kommune til Justisdepartementet. Dermed skal ny adresse benyttes ved framtidige henvendelser.

Enkelte lensmenn vil med denne endringa få ansvaret for sekretariatsfunksjonene i flere kommuner. Post til forliksrådene skal sendes til samme postadresse som postadressen til de respektive lensmannskontor. For innbyggere i Storfjord kommune vil dermed korrekt adresse fra og med i år være:

Lyngen lensmannskontor
Postadresse: Postboks 54, 9142 Skibotn
Besøksadresse: 9143 Skibotn

De tre forliksrådene i Lyngen, Kåfjord og Storfjord vil nå ha felles forliksrådssekretariat.