Kommunestyret vedtok 7. mars nye betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser for 2024». Satsen for å benytte treningsrommet på helsehuset er oppjustert fra kr 100 til kr 135 pr. måned.