Økonomiavdelingen har det faglige ansvar for kommunens budsjett og regnskap, og ivaretar alt løpende regnskapsarbeid. Avdelingen sender ut krav om kommunale avgifter, husleie, barnehage, hjemmehjelp og lignende, og følger opp eventuelle betalingsmislighold. Alle utbetalinger fra Storfjord kommune foretas av økonomiavdelingen.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Mer informasjon på skatteetaten.no.

Storfjord kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Du kan velge både eFaktura og avtalegiro i din nettbank, eventuelt ta kontakt med din bankforbindelse.

Hovedbankkonto 4785.07.00016 kan benyttes til alle typer innbetalinger uten kid. Ved bruk av denne konto, vær vennlig og merk innbetalingen med hva betalingen gjelder.

Bankkonto for innbetaling av kommunale krav er 4750.26.39699. Denne konto kan bare benyttes ved bruk av kid.

Storfjord kommunes organisasjonsnr.: 964 994 129

Storfjord kommune kan både motta og levere faktura i EHF-format

Fakturaadresse:

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren

Epost for faktura: post@storfjord.kommune.no