Program:

Åpning

Tale ved fylkesråd Mariam Rapp

Tale ved familien Pedersen

Tale ved Nordnorsk Fartøyvernsenter

Tale ved varaordfører Inger Heiskel

Kulturinnslag

Servering av lokal fingermat, kaffe og kaker

Velkommen!