Oversikt Hatteng_Oldersletta
(klikk for større kart)

Om området

Boligfeltet ligger på flata sammen med Rådhuset, nærbutikk, ballbinge, brannstasjon, Storfjord kirke og grillbaren. I gangavstand ligger Hatteng Skole, flerbrukshallen, kunstgressbanen, lysløype, tannklinikk, Brenna skytesenter og snøskuterløype.

Reguleringsplanen kan sees i kartløsning: www.kommunekart.com

Oldersletta 2021 november
(klikk for større kart)

Tomtene

Ledige tomter fremgår i kartet til høyre med nummer.

Størrelsene på tomtene vil bli fastsatt med oppmåling i høst. Disse blir ca. 1300 m2.

Pris er ikke fastsatt. Tomtepris må fastsettes politisk før avtaler kan inngås. Grunnlag for pris vil være kommunens kostnader ved utbygging. Informasjon kommer.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å reservere boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no