Operasjon stålhanske- siste runde.

I morgen 11. oktober blir container for metallavfall satt ut på følgende steder i kommunen.

  • Ved renseanlegget på Oteren – klar til levering etter kl. 12.00

  • Ved brannstasjonen på Hatteng – klar til levering etter kl. 15.00

  • Ved TK-bygget (gamle Troms Kraft bygget) på Skibotn- klar til levering etter kl. 15.00

Som et utgangspunkt planlegges det at containerne blir stående til og med søndag 22. oktober. Dersom det skjer noe som gjør at de må hentes tidligere, så vil kommunen legge ut informasjon om dette på vår hjemmeside og på Facebook.  

Vi minner igjen om at det kun er metallavfall som kan leveres. Det skal hovedsakelig bestå av metall. F.eks en stol med bein av metall kan leveres, selv om setet består av annet enn metall. Når du leverer så er det fint hvis man tenker på å plassere ting så langt inn i containeren som mulig. Stabling i høyden er fint, men pass på at det er stødig og fint, slik at ingen kommer til skade (det må ikke stables over kantene til containeren).

Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å rydde på eiendommene sine. Lykke til!