Kokepåbud gitt den 8. oktober 2018 kl. 08.00 blir opphevet fra i morgen lørdag 20. oktober kl. 12.00. UV- anlegget i for Indre Storford vannverk er nå skiftet og satt i drift. Vi vil beklage de ulempene dette har medført for våre abonnenter. Det nye anlegget er bedre og vi håper dermed at vi skal få færre tilfeller av kokepåbud i framtiden. Vi vil med dette ønske alle en riktig god helg.