Kokepåbudet som ble gitt ved Elvevoll / Rasteby vannverk onsdag 10.oktober 2018 er nå opphevet.