Ordførerbesøk, overrekkelse_300x225

Barna overrakte sin egen grunnlov som de selv har laget

Ordførerbesøk -barnas egen grunnlov_300x400

Ordføreren syns grunnloven var flott og at det var fint at det var fokus på vennskap

Ordførerbesøk, nasjonalsang_300x225

Barna sang nasjonalsangen og to vårsanger.