Til alle dere med tilhørighet til Storfjord:

Godt nytt år!

Et år er passert med både store og små begivenheter, og det er tid for ettertanke.

Ute i verden er flyktningene fortsatt på vandring, en skjør våpenhvile er allerede brutt i Syria, og stormaktene utviser hverandres diplomater. Vi er klar over at verden har blitt mindre når flyktninger står utenfor og banker på døra vår. En nyvalgt president står klar til å overta makten, og vi er noe usikre på hvilken vei dette vil gå.

Her hjemme begynner vi etter hvert å forstå at tida med oljerikdom svinner hen, selv om diskusjonen går høyt om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke.

Hvordan skal vi møte alle disse utfordringene? I Norge har vi jo en viss tradisjon for å opptre som eksperter på hvordan alle andre skal løse sine problemer. Klarer vi å løse våre egne?

Vi må starte med oss sjøl. Vi må bry oss om menneskene og kloden vår! Men vi lever her i lille Storfjord og må handle her! Det er her vi må gjøre hva vi kan for å handle rett. Her, helt lokalt, kan vi gjøre en forskjell både i stort og smått. Vi kan ikke annet, og det er vårt ansvar for våre etterkommere. Store ord vil kanskje noen si. Men har vi egentlig noe valg? Og hva skjer her lokalt?

Nå har det gått ett år og tre måneder siden kommunevalget. Hvordan er situasjonen i kommunen vår? Økonomien er friskmeldt foreløpig. Vi er ikke lenger på Robek-lista, mye takket være det forrige kommunestyret. Men det er ingen grunn til å slå seg løs. Det gjelder å holde utgiftene nede for å kunne møte framtida med nødvendige tjenester.

Åsen står foran en utbygging med ny dementavdeling på 9 plasser. Ny parkeringsplass er påbegynt, og arbeidet med nybygget starter opp nå på nyåret. Den gamle avdelinga skal bygges noe  om og brukes til bl.a. samhandlingsplasser med smittevernsone og avlastningsplasser. I tillegg er omsorgsboliger under planlegging både i Skibotn og på Hatteng. Hvis alt går etter planen, så vil 6 boenheter stå ferdig begge steder i løpet av 2019. Dette er viktige bidrag til en god eldreomsorg inn i framtida, men vi må likevel fortsatt holde fokus på en god hjemmebasert tjeneste.

I Svømmebassenget på Hatteng er arbeidet med betongrenoveringa i gang. Betongen som skulle fjernes, er meisla bort, og ny armering er sveist inn. I tillegg blir det montert katodebeskyttelse på armeringa for å sikre mot framtidig tæring. Etter jul blir ny betong sprøyta på plass. Da gjenstår tetting av bassenget, ventilasjon og ny vannrenseteknologi. Vi håper bassenget er klart til skolestart til høsten.

Det er stor mangel på boliger i Storfjord. Nå ser det endelig ut til at det blir realisert 8 boenheter på ei tomt bak kommunehuset. Det vil hjelpe noe. I tillegg håper vi jo at det blir bygd flere boliger i kommunen nå når det blir gitt 5 tilskudd på 100.000 kroner pr. bolig. Dessuten starter arbeidet med reguleringsplan for flere boligfelt. Målet er å øke innbyggertallet slik at kommunen blir levedyktig inn i framtida. Klarer vi å nå 2000 innen 2020?

Gjenoppbygginga av Valmuen er ikke kommet i gang og vil bli noe forsinka. Prosjektet ble planlagt for stort og for dyrt. Nå blir arealet redusert og takkonstruksjonen endret. Det er mulig at prosjektet må ut på nytt anbud, men vi håper å komme i gang med bygginga til sommeren.

Innen vann- og avløp står vi framfor store oppgaver i 2017. Her kan nevnes kloakk i Skibotn og på Oteren og sikring av drikkevannskvaliteten.

Dette er bare noen glimt fra det som skjer i kommunen vår. I det daglige handler det viktigste om mennesker. Møtet mellom mennesker. Hvordan vi tar vare på hverandre for at fellesskapstanken skal være levende her vi bor. Du kan gjøre en forskjell i hverdagen når du møter andre mennesker! La oss spille hverandre gode!

Med ønske om at vi skal klare å være gode hjelpere ønsker jeg dere alle et

Godt Nytt År!

 

Hilsen Knut Jentoft