De informerer om forholdsvis stor militær trafikk langs hovedvei, akse E 6 Kryss Fylkesvei 868 Oteren mot Spåkenes. De informerer videre om at det i perioden  vil foregå skarpskyting på Brenna og at det vil bli skutt med øvingsammunisjon i andre deler av øvingsområdet. Evt spørsmål rettes til Bernt Olav Johansen tlf. 906 61300

De informerer om forholdsvis stor militær trafikk langs hovedvei, akse E 6 og skyteaktivitet på Brenna og ellers i øvingsområdet
 
Evt spørsmål kan rettes