Storfjord pensjonistforening har gjort en formidabel innsats for å kunne samle inn penger til 2 el-sykler.

Torsdag 13.september var det både konsert og overrekking av el-sykler på Åsen omsorgssenter.
Rundt om 45 gjester kom og var med på koselig konsert med Arne Mørch og hanns Minnenes melodier, som så ble toppet med takketaler og offesiell overrekkelse av de to el-syklene som nå eies av Åsen omsorgssenter.

Storfjord pensjonistforbund var rause i sine takketaler, der både de økonomiske bidragsyterne og de frivillige hjelperne, som har stått på med å bake, lage premier, sanke premier og solgt lodd, fikk velfortjent ros for sin innsats. 
Valgfaggruppa på Hatteng skole "Innsats for andre", var også tilstede og de ble takket for deres innsats og dugnad for å samle inn penger.

sykler

Ann Mari Hansidatter og Anne Dalheim på el-sykler

innsats for andre 2018

Ann Mari Hansidatter 2018Anne Dalheim 2018

 

Se gjerne på vår Facebook side, for flere bilder og kommentarer :-) 

Storfjord Frivilligsentral, Facebook; https://www.facebook.com/Storfjordfrivilligsentral/posts/1924590974253427?__tn__=C-R