Alle vaktene går i fra 09.00-21.00

Denne vaktordningen gjelder som sagt kun ved aktutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden.
Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over påsken.

Skjærtorsdag 29.03 Kurt:            tlf. 98289119

Langfredag   30.03 Kurt:              tlf. 98289119

Påskedag   31.03 Kurt:                 tlf. 98289119

Påskedag 01.04 Kristen-Are:      tlf. 40028823

2. Påskedag 02.04 Sigurd:          tlf. 40028824