Det er to ledige vikariater ved barnehagene i Storfjord kommune

Oteren barnehage - 80 % stilling fra medio september 2006 til ca. 15 august 2007 og Furuslottet barnehage, Skibotn - 2. gangs utlysning: 100 % stilling fra 15.august 2006 til ca. 15.juni 2007

Kvalifikasjonskrav:
Førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Allsidig praksis fra arbeid med barn i barnehage, SFO eller småskole ønskelig.
Interesse og engasjement for arbeid med barn, omsorgsevne og ansvarsbevissthet.
Evne til samarbeid og lagbygging.
Det er et krav at godkjent politiattest leveres ved tilsetting jfr Barnehagelovens § 19 4.ledd

Søknadsfrist: 31.juli 2006

Søknad vedlagt CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes Storfjord kommune, 9046 Oteren. Søkere som søkte Furuslottet barnehage ved 1.gangs utlysning, trenger ikke å sende søknad på nytt.

For nærmere opplysninger om stillingene :
Kontakt styrerne ved barnehagene:Marit R. Lund, Furuslottet barnehage tlf.: 777 15599 eller Vigdis Engstad, Oteren barnehage tlf.: 777 14612