Det kan være 2 - 3 ukers ventetid på time for konsultasjon hos lege for ikke-akutte henvendelser. 

Lege Linn Giæver har permisjon for å fullføre sin spesialisering, og det er vikarlege Emil Hovmand som tar over for Linn i hennes permisjonstid. 

Kommuneoverlege Stian Andersen er tilbake fra sin permisjon. 

Vi håper på forståelse for dette, og at situasjonen raskt normaliserer seg.