Personalleder har følgende arbeidsområder i tillegg til overordnet ledelse av avd. for lønn, personal, service- og bibliotek:

  • Strategisk personalplanlegging og ledelse

  • Lønnspolitikk/forhandlinger/tariff

  • Arbeidsrettslige tema

  • Tilsettinger (faste) og oppsigelser

  • Lærlingeordningen

  • Nedbemanningsprosesser

  • Stillingsbank

  • Deltidsbank

  • Oppdatering av ulike personalreglement + evt. nye