Plan for tilsyn og feiing:

TILSYN

FEIING

2014
Uke 37 og 38

Skibotn
17 objekter, Særskilte bygg.
Øvrig boligmasse i 2015

2014
Pågående

Skibotn området

2014
Uke 39/40

Hatteng
8 objekter, Særskilte bygg.
Øvrig boligmasse i 2015

2014
fra uke 41

Hatteng området

2014
Oppstart  uke 39

Oteren – Rasteby
5 objekter, Særskilte bygg,
samt øvrige boliger

2015

Kitdalen og Signaldalen

2014
Oppstart  uke 39

Kitdalen, Signaldalen, Horsnes området

2015

Oteren - Rasteby

 

Tilsyn, feiing og registrert pipe (brannobjekt) danner grunnlagt for gebyrlegging. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se lokal forskrift

http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2006-12-13-1691?q=lokal forskrift tilsyn feiing storfjord*

Ny lokal forskrift revideres og har vært ute på høring i 2014. Saken skal til politisk behandling.

For dem med hytter, fritidseiendommer og spikertelt
Slik det er i dag iht. vedtak fra 2007 er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet etter behov for feiing og tilsyn i fritidsboliger, hytter og spikertelt.

For registrering av behov for feiing og tilsyn, ta kontakt med Storfjord kommune, telefon 777 21 800 eller e-post: post@storfjord.kommune.no Informasjonen vi trenger er:
Navn:                                                   Adresse:
Telefon:                                              Gnr/Bnr/Fnr:

Vi minner forøvrig om krav om tilrettelegging før feiing: http://www.storfjord.kommune.no/feiing-og-arbeid-paa-tak-krav-til-tilrettelegging-foer-utfoering.5260009-102429.html