Tidligere skulle politiattesten bare vise om personen var siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som var dømt for seksuelle overgrep mot barn, var utelukket fra arbeid i barnehager. Endringene er en innskjerping av kravene for å kunne jobbe i barnehage.

Med de nye reglene vil attesten vise om personen er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep av mindreårige, og i tillegg vise andre straffbare forhold som seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser og narkotikaforbrytelser. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, er utelukket fra arbeid i barnehage. I tilfeller der politiattesten viser andre straffbare forhold, er det opp til barnehageeier å vurdere om søkeren er egnet til å jobbe i barnehage.

Endringer i bestemmelsen i barnehageloven om politiattestgjelder fra 1. august.