Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppdatert 05.03.2020

Storfjord Ungdomsråd

LOGO

Storfjord Ungdomsråd skal arbeide med alt som berører ungdom og ungdoms levekår i Storfjord kommune, herunder fritids-, kultur-, bo- og arbeidstilbud.

Ungdomsrådet består av sju – 7 – faste medlemmer og sju – 7 – varamedlemmer i alderen 13 – 20 år.

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom innsyn og dermed mulighet for medinnflytelse. Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som berører ungdom.

Ungdomsrådet gis møterett, talerett og forslagsrett i alle hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Det kan også gis skriftlige uttalelser til saker.

Ungdomsrådet skal motta innkalling og sakslister fra kommunale råd og utvalg samtidig som de faste utvalgsrepresentantene.

Ungdomsrådet velger selv hvilke saker de vil uttale seg om og alle uttalelser skal følge med videre til behandling i den etat eller det utvalg som omfattes av sakens område.

Representanter Storfjord ungdomsråd 2019/2020

 

Valgkrets Hatteng

Klasse 2019/2020

Funksjon

Maja K. S. Elvemo (valgt 2018-2020)

10

Leder

Representant i Ungdommens Fylkesting

Marie Fagerli (valgt 2018-2020)

10

Nestleder

Vararepresentant RUST

Marcus Alexander Solvoll

10

Representant

Representant i RUST
Representant i Ungdommens Fylkesting

Ådne Gamst Eriksen

8

Representant

Representant i RUST

Daniel Møllenberg (valgt 2019-2021)

8

1. vara

Maja Karlstad (valgt 2019-2021)

8

2. vara

Ann-Irene Fagerli (valgt 2019-2021) 10

3. vara

Philip Høyseth (valgt 2019-2021) 9

4. vara

Valgkrets Skibotn

Klasse 2018/2019

Funksjon

Konrad Rasch Brox (valgt 2018-2020)

9

Representant

Adam Khalil (valgt 2019-2021)

9

Representant

Madelen  O. Wilhelmsen
(valgt 2019-2021)

9

Representant

Vararepresentant RUST

Maiken Karlsen (valgt 2018-2020)

10

1. vara

Mina S. K. Thornes (valgt 2018-2020)

9

2. vara

Elias Høgmo (valgt 2018-2020)

9

3. vara

 

 

Korrekt telling bevitnes 18.06.18

Karoline Steinvik (s)          Jill Fagerli (s)