I morra er endelig årets trimsesong i gang! Vi vil ha flest mulig ut på korte eller lange turer, derfor er også årets konkurranse er delt opp i ulike klasser slik at enda flere har muligheten til å delta.

1 Barneklasse (0 - 15)
Er du mellom 0 og 15 år, må du ha skrevet navnet ditt inn i minst 10 av trimpostkasse-bøkene. Det er valgfritt hvilke postkasser du besøker.

2. Voksenklasse
Er du voksen, må du som tidligere ha besøkt samtlige trimpostkasser som er satt ut i Storfjord. Per i dag er dette 22 stk.

3. Godt voksne (62+)
inkl. funksjonshemmede
Er du voksen og over 62 år eller har en funksjonshemming, kan du velge å stille i denne klassen. Da må du besøke minst 10 av de utsatte kassene. Hvilke er opp til deg sjøl å velge ut.

Konkurransen varer i perioden 15. juni - 30. september.

Alle som deltar er med i trekninga av en høvelig turpremie. Det trekkes en premie for hver klasse.

Skjema for postkassetrimmen finner du her. Det er også mulig å få liste over kassene på Kommunehuset, Helsehuset eller hos Skogmesteren.