I mars hadde Storfjord lavest ledighet i Troms med 1,1 prosent, men også 1,6 prosent som tallene for april viser, er blant de laveste ledighetstallene i Troms. I Troms er ledigheten nå på 2,3 prosent, og man ser at ledigheten øker i Tromsø og Harstad. Andelen ledige under 30 år i Storfjord har gått ned, og utgjør nå 33 % av de helt ledige i kommunen. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som er arbeidsledige i Storfjord, og det er innen bygg og anlegg vi ser størst ledighet i Storfjord.