Kulturkafe på Otertun søndag 13. oktober kl. 15.00

Underholdning: Grånende herrer

Allsang

Kaffe med kakebord

Loddsalg

Informasjon ved Sissel Bjørklund

Oppfordrer alle til å gi gevinster, vi sier også takk til kaker.

All inntekt går til TV aksjonen

 

TV- aksjon 20. oktober, vil starter opp kl. 15.00

Ha penger klar

 

Bli bøssebærer!!!

 

 

TV aksjon komiteen for Storfjord kommune:

Ann-Mari Hansidatter         
leder

Sissel Bjørklund

Ninni Simonsen                    

Oddlaug Eriksen