Området har også tidligere opplevd ras, og lokalkjente melder om rasfare spesielt om våren fram til juli. Turgåere ferdes på eget ansvar, men det oppfordres til å ha denne informasjonen i bakhodet. Storfjord kommune vil skilte med denne informasjonen på startpunktet så snart det lar seg gjøre.

Raset som har gått kan være krevende å komme seg over. Det vurderes om eventuelle tiltak kan være aktuelle.