nothjell
Rastebykaia.

Rasteby  
Čuolonjarga
Suoloniemi      
              

Kartreferanse  660990                                                            

1757 forekommer navnet Rastebye, og i 1758 Rastebynæs. I matrikkelen som ble laget for 1723 forekommer ikke Rasteby. Da har vi gårdene Storeng og Dahlen, dvs. Lyngsdalen, men ikke Rasteby.

Det samiske navnet er Čuolonjarga.  Njarga betyr nes. Rektor J. Qvigstad mente at čuolo betyr noe som vender smalsiden opp.

På finsk er navnet Suoloniemi. Iflg. Odin Bruvold mente Olav Hagevold, Lyngseidet at navnet kommer av at en reinsame som het Rasten bodde i Steindalen, og benyttet strøket utover til beite. Gamle folk har ment at i Steindalen bodde "Rastaset".

Lensmann Rivertz mente at Rasteby var stedet der en rodde over fjorden. Dette er på samisk Ras'ta, som er blitt til Rasteby.

Omkring 1710 ble en mann ved navn Raste Larsen født på Storeng. Han må ha flyttet til Rasteby, fordi hans barn oppgis å være født der. Hans eldste sønn, Knud Rastesen, er født i 1731. Hvis en antar at Raste Larsen flytta til Rasteby omkring 1730, og at stedet deretter ble kalt Rasteby etter ham, passer det bra med at navnet ikke forekommer i 1723, men gjør det i 1757. I 1747 er han skrevet som Rasmus Larsen og skulle være fjellfinn. Kanskje er det da  den samme Rasten som O. Hagevold snakka om. Universitetslektor Frette sa at "by" betyr boplass. På samisk "Rastasii'da".

Inf. Roald Larsen