Driftsetaten vil gjennomføre utspyling på fredag 30.05.14 fra kl 1100 til arbeidet er fullført. Dette kan medføre stenging av vann til enkelte abonnenter i korte tidsrom, samt redusert trykk.