Det er funnet en vannlekkasje ved Gammelveien på Skibotn. I morgen 28.8.18 skal denne repareres, og vannet vil bli stengt i tidsrommet 09.00 til maksimalt kl. 13.00. Etter at vannet er tilbake anbefales det å tappe til vannet er klart, da det kan forekomme grums i vannet. Det er sendt ut UMS-varsel til de abonnentene som kommunen mener blir berørt av dette. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.