Kommunen gjennomfører reparasjon av lekkasje på vannledningen i dette tidsrommet.

Det er sendt UMS-varsel (SMS eller talemelding) til registerete telefoner i det berørte området.

Vi beklager de ulempene dette mefører for våre abonnenter.