Trykket kan være noe redusert de neste par dagene på grunn av oppfylling av bassenget på Horsnes. Det er ikke farlige stoffer i vannet. Vannet kan brukes. Etter klokken 18.00 kan vannet tappes til det blir klart. Ikke la vannet stå å renne før klokken 18.00 på grunn av mindre vann i nettet på grunn av reparasjon.  UMS-varsel er sendt til området som berøres. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.