Bruddet medfører at vi må stenge vanntilførselen for våre abonnenter på strekningen Steindalen-Rasteby frem til feilen er utbedret. Det antas at dette vil ta inntil 9 timer (til 23:00 i kveld).

Vi beklager ulempene dette medfører.

Det er sendt telefonvarsling til det berørte området. Mister du vannet, og ikke har mottatt telefonvarsling om dette, ber vi deg følge oppskriften på lenken under.

https://www.storfjord.kommune.no/slik-kan-du-motta-telefonvarsling-ums.5864551-395225.html