Vi vil ha egne folk i form av skoleungdom ute både i strandsonen og langs med veien.

Det blir plassert ut tre containere. En ved renseanlegget på Oteren, en ved Vestersidasenteret på Elvevoll rett sør for storsvingen, og en ved parkering/utkjøring nord for Steindalen.

Husholdninger langs denne ruta vil også ha anledning til å kaste noe avfall. Det vil bli anledning til å ta imot brennbart avfall.

Dette avfallet kan IKKE leveres i container

Vi kan IKKE ta imot farlig avfall, jern, EE-avfall. Eks. olje, kjemikalier, kjøleskap, komfyrer, motorer, gressklippere etc.

Dette skal som normalt leveres direkte til miljøstasjonen.

Når kan det leveres i container?

Containere er åpne på dagtid
kl. 09:00 – 15:00 f.o.m. 27. juni t.o.m. 6. juli.

De vil også være åpne på ettermiddagen
kl. 17:00-21:00 den 28/6 og 5/7.

Ellers er containere låst. Ved ettermiddagsåpning vil containerne være betjente, dvs. at vi har utplassert en person ved hver container i åpningstiden.

De som skal kaste noe må selv legge dette i containeren. Det er ikke tillatt å plassere avfall  utafor containeren.  Er containeren låst må du komme tilbake dagen etter.

Kontaktperson

For nærmere info kontakt Rolf Vidar Olsen tlf 982 89 115.

 

Foto: Avfallsservice