Teller 1

Totalt i løpet av perioden 1. juni til 31. oktober var det 2.114 personer som passerte telleren vår. Den absolutte toppmåneden er juli med 785 passeringer, fulgt av august med 621 passeringer.

Tellinger av registreringer i boka viser at ikke riktig alle når helt opp til bunkeren, men vi vet også at det er mange som ikke skriver seg inn i denne type gjestebøker. Det betyr at hva differansen er helt nøyaktig er vanskelig å si.

For å få et sammenlikningsgrunnlag kommer vi til å la telleren henge oppe også i 2017. På den måten får vi  et bedre utgangspunkt for å si om tallene 2016 er uttrykk for en generell tendens, eller om det er et enkeltstående toppår (eventuelt bunnår).