MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

08.11.2006

Tid: 09.00

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0057/06       06/01224                                                                                                         

REFERATSAKER FORMANNSKAPET 08.11.2006                                

 

0058/06       06/01225                                                                                                         

GODKJENNING AV PLANLØSNING KOMMUNEHUSET                  

 

0059/06       06/01227                                                                                                         

GODKJENNING AV FORHANDLINGSPROTOKOLL                          

 

0060/06       06/01228                                                                                                         

BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010                                

 

 

 

 

Oteren, 30.10.2006

 

 

 

Hanne Braathen (s)                                         Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 


REFERATSAKER FORMANNSKAPET 08.11.2006

 

 

Saksbehandler:

Wenche Haug Andersen

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01224

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0057/06     Formannskapet                                                                         08.11.2006

 

 

 

  1. Vedlikeholdsoppgaver i Storfjord menighetsråd. Rapport fra bygningsutvalget
  2. Månedsoppgjør skatter og avgifter
  3. Fra Kommunal- og regionaldepartementet: Retningslinjer for tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007
  4. Rapport fra arbeidsmarkedet september 2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene ble referert.

 

 


GODKJENNING AV PLANLØSNING KOMMUNEHUSET

 

 

Saksbehandler:

Wenche Haug Andersen

Arkiv:

612 

 

Arkivsaksnr.:

06/01225

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0058/06     Formannskapet                                                                         08.11.2006

 

 

Vedlegg:

Planløsning kommunehuset

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

I kommunestyresak 68/05 – Budsjett 2006 og økonomiplan 2006 - 2009 ble det vedtatt at formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig planløsning for utbygging av kommunehuset.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Planløsningen for utbygging av kommunehuset godkjennes.

 

 


GODKJENNING AV FORHANDLINGSPROTOKOLL

 

 

Saksbehandler:

Hanne Braathen

Arkiv:

515 

 

Arkivsaksnr.:

06/01227

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0059/06     Formannskapet                                                                         08.11.2006

 

 

Vedlegg:

Forhandlingsprotokoll

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Den 4. oktober 2006 ble det holdt forhandlingsmøte om rådmannens lønn mellom Storfjord kommune og Samfunnviternes fagforening.

 

 

ORDFØRERENS INNSTILLING:

Forhandlingsprotokollen godkjennes.

 

 

 


BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010

 

 

Saksbehandler:

Maar Stangeland

Arkiv:

151 

 

Arkivsaksnr.:

06/01228

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0060/06     Formannskapet                                                                         08.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Dokumentene ettersendes.

 

VURDERING:

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: