MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Klagenemnda

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

13.12.2005

Tid: 1700

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

 

0007/05       05/01101                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING OTEREN 2005-2008             

 

 

 

 

Hatteng,  06.12.05

 

 

 

Hanne Braathen (s.)

Ordfører

 

 

 

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING OTEREN 2005-2008

 

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

05/01101

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0007/05     Klagenemnda                                                                            13.12.2005

 

 

Vedlegg:

Samlet saksfremstilling sak 06/05 i klagenemnda 16.11.05.

Brev fra Driftsjefen av 02.12.05 til Ryeng Anlegg as.

E-post fra Ryeng Anlegg as av 05.12.05.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Klagenemnda behandlet klagesak på tilbudantakelse snøbrøyting Oteren i møte den 16.11.05, hvor  driftsstyrets vedtak sak 106/05 ble opphevet.

 

Driftssjefen har etter samtaler med Ryeng Anlegg as forstått det slik at Ryeng Anlegg har akseptert begrunnelsen for at BN Maskin har fått brøyteoppdraget på Oteren gitt i driftsstyrevedtak 106/05.

Det vises til brev fra Driftssjefen og e-post fra Ryeng Anlegg som følger saken som vedlegg.

 

VURDERING:

I og med at Ryeng Anlegg har fått de opplysninger man ba om i forbindelse med prisvurderingen, er det ikke lengre grunnlag for Ryeng Anlegg å bestride at BN Maskin tildeles oppdraget.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda opphever sitt vedtak sak 06/05 i møte 16.11.05.

2.      Klagenemnda opprettholder driftsstyrets vedtak sak 106/05 i møte 18.10.05.