Intensjonsavtalen omfatter utvikling av et forpliktende samarbeid der Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune i samarbeid skal bidra til utvikling på følgende områder: Innovasjon og lokal næringsaktivitet, tilrettelegging for økt kunnskapsbasert turisme og økt fokus på formidling av kunnskap om geovitenskap, biologi og romfysikk som nordlysforskning og astronomi, samt kuns og kulturfag, historie og reiselivsfag.

Sentralt i avtalen er utvikling av Skibotn Feltstasjon som et tverrfaglig senter for nordlysaktiviteter rettet mot et publikum.