IMG_1402
Det jobbes med temaet.

Verdensdagen for psykisk helse markeres av Storfjord kommune hvert år. I år var det deltakernes kunstneriske tolkning av årets tema som danna utgangspunktet for dagen. Fritidsklubbene hadde slått seg sammen med forebyggende avdeling, og brukte blant annet maling og lerret som verktøy.

Hvert år velger Verdensdagen for psykisk helse å sette fokus på et nytt tema. Årets tema "Se hverandre - gjør en forskjell" har barn og unge som hovedmålgruppe. Det handler om å forebygge mobbing og ensomhet. Verdensdagen 2013 ønsker å bevisstgjøre at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv, og vil utfordre hver enkelt til å se menneskene vi omgås daglig, uavhengig om de ansees som venner eller bekjente.

IMG_1408
Resultatene etter temaøkta.

Verdensdagen 2013 skal bidra til:

  • Øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse.
  • Øke bevisstheten om at inkludering og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse.
  • Bidra til flere blir oppmerksomme på at vi alle kan gjør en forskjell i andres liv.
  • Synliggjøre sosiale arenaer og fellesskap som kan bidra til inkludering og relasjonsbygging.
vinner verdensdagen
Foto: Silje Enoksen

 

 

I forbindelse med verdensdagen blei det utlyst en konkurranse der man kunne delta med valgfri kunstform, og vinneren blei fotograf Silje Enoksen.

IMG_1313
Vennskap mot mobbing.

Det er ikke første gang fritidsklubbene har forebygging av mobbing som tema. Også i september var det felles klubb, da med tema å skape vennskap - sammen. Den gangen blei det produsert et felles kunstverk med mottoet "Vennskap mot mobbing".