Lokal høring gjennomføres for å avdekke om det er områder i NVEs detaljplan som kan være oversett, eller kan gjennomføres på en bedre måte.
NVEs detaljplan vil bli lagt ut i rådhusets resepsjon, og på Oteren-helsesenter. Dokumentet kan også lastes ned fra linken under.

Link: Detaljplan, Plan for sikring etter flomskred ved Eggen, Signaldalen

Uttalelser merkes med: «Lokal høring: Sikring etter flomskred ved Eggen gård»
Sendes: post@storfjord.kommune.no eller Storfjord Rådhus, 9046 Oteren.

Uttalelser må være mottatt i løpet av 23.10.13