Ny mulighet til å delta i Helse – og livsstilsundersøkelsen – nå i Lyngen kommune

Helse – og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet pågår i Lyngen kommune fra 7. mai til 12. juni 2014. Befolkningen mellom 40 og 79 år i Kåfjord og Storfjord kommune får nå en siste sjanse til å delta.

Lyngen kommune er den tiende og siste kommunen som inkluderes. Undersøkelsen har inntil nå vært gjennomført i Evenes, Skånland, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Kåfjord, Storfjord, Nesseby og Tana kommune.

Sted, åpningstid og time
Helse – og livsstilsundersøkelsen pågår i perioden 7. mai til og med 12. juni ved gamle Lyngen sykehjem i Sollia på Lyngseidet.

Kåfjordinger og Storfjordinger kan også møte opp uten å ha bestilt time på forhånd. Åpningstiden er mandag til fredag klokken 10 til 16:30 med langåpent tirsdager til klokken 18. Lørdag 10. og 24. mai er det åpent fra klokken 10 til 14 med god kapasitet for drop-in. Nytt spørreskjema fås på stasjonen.

Gratis helsesjekk, reisegavekort og egen rapport til kommunen
Målet er å få mer kunnskap om helse og livsstil i det mangfoldige distrikts-Nord-Norge. Helseundersøkelsen har hovedfokus på sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer, men også kosthold, miljøgifter, tannhelse og søvn.

Vi håper at så mange som mulig ser fordelen med denne undersøkelsen. Du får sjekket din helse helt gratis, og du kan til og med være med å vinne et reisegavekort på kroner 10 000. Det viktigste er allikevel at du kan bidra til forskning. I etterkant av undersøkelsen får hver kommune en egen rapport på befolkningens helseprofil som vil bli brukt for å bedre folkehelsa. For at kommunen skal få en så god rapport som mulig, er det derfor avgjørende at flest mulig møter opp. Du kan dermed gjøre en forskjell og gi den lokale folkehelsa et løft!

For ytterligere informasjon:

http://site.uit.no/helseoglivsstil/

https://www.facebook.com/HelseOgLivsstilsundersokelsenSaminor

Kontaktpersoner
Prosjektkoordinator Solrunn Hansen, telefon 77 64 48 36 / 40490467
Prosjektleder Ann Ragnhild Broderstad, telefon
769 850 30