Siste runde med skrotnisseprosjekt i Storfjord kommune

Fylkesmannen har gitt midler til oss for å jobbe med innsamling av metallavfall. Kommunen vil ha, så langt vi kjenner til, et siste prosjekt med «Vrak en bil du også» og evt. et prosjekt med «Operasjon stålhanske» til høsten. Vi oppfordrer alle som har bilvrak stående på sine eiendommer til å benytte denne sjansen til å få litt ekstra for å levere disse til vraking. Kommunen vil gi en ekstra påskjønnelse til de som selv leverer vraket til godkjent mottak. I prosjektperioden vil kommunen betale ut 2000 kroner i ekstra vrakpant. Denne betales ut etter at man kan fremvise gyldig dokumentasjon på vraking, fra godkjent leveringssted (kommunen skal ha kopi av denne). Det tas forbehold om at vraket skal være registrert av kommunen i forkant og det vil utføres befaring både før og etter levering. Vi har fått en viss sum av Fylkesmannen i Troms til dette arbeidet og det vil gis støtte så langt disse midlene rekker. Så først til mølla….

I den anledning ønsker Storfjord kommune at innbyggerne i kommunen melder inn behov i forhold til slik opprydding. Det er i dag eier som selv er ansvarlig for slik opprydding, men i forbindelse med disse prosjektene ønsker kommunen å yte bistand i forhold til disse oppgavene. Vi vil også minne om at Forurensningsloven åpner for mulighet til sanksjoner som tvangsmulkt. Vi håper på samarbeid med innbyggerne i kommunen, slik at dette ikke vil bli nødvendig. Etter at kommunen har fått inn ønsker fra innbyggerne, vil vi gå igjennom disse og se hvordan vi best kan få ryddet opp for de midlene som vi har fått.

For å få registrert ditt vrak/metallavfall må du ta kontakt med prosjektleder Hilde Kibsgaard som vil ha noen runder med registrering/befaring etter som vi har fått inn henvendelser om dette. Vi ønsker fortrinnsvis at du tar kontakt på e-post (hilde.kibsgaard@storfjord.kommune.no) for å melde inn bilvrak og dersom du har metallavfall som du ønsker å få levert. Dersom vi ser at det er mange som melder inn at de har behov for å få levert metallavfall, vil vi planlegge en runde med midlertidig oppsamling noen steder i kommunen.

”Vrak en bil du også”

Dersom du selv ikke vil ta jobben med å levere bilvrak til godkjent leveringssted, må det samordnes transport til godkjente vrakplasser. Transportør mottar da vrakpanten til dekning av transportutgiftene sine. Da får man ingen penger for dette, men man blir kvitt vrakene fra eiendommen sin. For eldre kjøretøy, som ikke omfattes av vrakpantordningen (registrert før 1977), vil prosjektet betale frakt. Gamle kjøretøy representerer en forurensningsfare. Storfjord kommune ønsker at dette prosjektet skal hjelpe oss i å få flest mulig bilvrak bort.

Dersom man selv arrangerer levering til godkjent leveringssted er vrakpanten man får fra staten i 2017 på 3000 kroner. For oss i Storfjord er nærmest godkjente leveringssted Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Balsfjord, på Bergneset.  Da kan man gå inn på toll- og avgiftsdirektoratets nettsted for å finne opplysninger om hvordan man går frem ved levering av biler til vraking.

                                         

Lenke: http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/vrake-bil/

Dersom noen har bilvrak som de ønsker å bli kvitt langs Arctic Race-traséen i kommunen, ta kontakt med prosjektleder så fort som mulig, så kan det tas en runde med registrering i uke 29 (17. -21. juli), slik at den flotte naturen ikke blir beskjemmet av bilvrak.

Vi håper så mange som mulig vil registrere bilvrak og evt. behov for metallinnsamling. Husk at det gjelder først til mølla i forhold til bilvrak da vi har begrensede midler vi kan dele ut...

Frist for å melde inn bilvrak og behov for å levere metallavfall settes til 10.09.2017.

Kontaktinformasjon til prosjektleder (ferieavvikling i uke 30,31,32 og 33) E-post kan sendes. Dersom man ønsker å ta kontakt på telefon, ring sentralbordet som kan sende e-post til prosjektleder med informasjon og nøyaktig tidspunkt for når samtalen ble mottatt. )

Hilde Henriksen Kibsgaard

E-post: hilde.kibsgaard@storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 22/ mobil 982 89 052